THÔNG TIN TÀI KHOẢN


Revzone Yamaha Motor tuyển dụng 01 Nhân viên Thiết kế 2D tại Sài Gòn

Revzone Yamaha Motor tuyển dụng 01 vị trí Nhân viên Thiết kế 2D tại Sài Gòn. Cơ hội dành cho các anh chị em đam mê xe mô tô gia nhập Revzone Yamaha Motor và cùng xây dựng cộng đồng phân khối lớn tại Việt Nam.

Revzone Yamaha Motor tuyển dụng 01 Nhân viên Thiết kế 2D tại Sài Gòn

Revzone Yamaha Motor tuyển dụng vị trí Nhân viên thiết kế 2D (2D Graphic Designer Big Bike Staff) tại Sài Gòn với nội dung mô tả công việc chi tiết như bên dưới. Hãy nhanh tay ứng tuyển để gia nhập Revzone Yamaha Motor nhé!

Vui lòng gửi hồ sơ và CV về: HCMNTRecruitment@yamaha-motor.com.vn hoặc qua trang tuyển dụng của Yamaha Motor Việt Nam.

2D GRAPHIC DESIGNER BIG BIKE STAFF

Responsibilities:

 • Study design briefs and determine requirements
 • Conceptualize visuals based on requirements
 • Prepare rough drafts and present ideas
 • Develop illustrations, logos and other designs using software or by hand
 • Use the appropriate colors and layouts for each graphic
 • Work with copywriters and creative director to produce final design
 • Test graphics across various media
 • Amend designs after feedback
 • Ensure final graphics and layouts are visually appealing and on-brand

Requirements:

 • Proven graphic designing experience
 • English basic communication
 • Modern design style, mindset (Flat design)
 • Great skill of communications & teamwork
 • A strong portfolio of illustrations or other graphics
 • Familiarity with design software and technologies (such as AI, PS, Lightroom and or Adobe Procreate…)
 • A keen eye for aesthetics and details
 • Ability to work methodically and meet deadlines
 • Degree in Design, Fine Arts or related field is a plus

Cơ hội gia nhập gia đình Revzone Yamaha Motor dành cho các anh chị em đam mê và muốn đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng xe mô tô tại Việt Nam.

Đăng ký lái thử
Kết nối với chúng tôi