THÔNG TIN TÀI KHOẢN


TAG: yamaha r1

10 mẫu xe mô tô Yamaha truyền cảm hứng toàn cầu

10 mẫu xe mô tô Yamaha truyền cảm hứng toàn cầu

Trong suốt hơn 66 năm lịch sử, 10 mẫu xe mô tô Yamaha sau đây đã góp phần làm thay đổi trào lưu xe môtô trên khắp thế giới.

Kết nối với chúng tôi