THÔNG TIN TÀI KHOẢN


TAG: craftsmanship

Nghệ thuật sơn thủ công tại hãng Yamaha Motor

Nghệ thuật sơn thủ công tại hãng Yamaha Motor

Cho đến ngày nay, một số chi tiết trên xe của hãng Yamaha Motor vẫn được áp dụng phương pháp sơn thủ công, khiến chiếc xe trở nên đáng giá hơn rất nhiều.

Kết nối với chúng tôi