THÔNG TIN TÀI KHOẢN


ĐẶT HÀNG / DANH SÁCH

đơn hàng #516

Ngày tạo: 21/05/2023

Số lượng: 3

DO/DL tiếp nhận thông tin

1.238.200₫

đơn hàng #514

Ngày tạo: 20/05/2023

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

704.500₫

đơn hàng #512

Ngày tạo: 12/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

5.798.700₫

đơn hàng #510

Ngày tạo: 12/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

3.393.900₫

đơn hàng #508

Ngày tạo: 12/05/2023

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

9.192.600₫

đơn hàng #506

Ngày tạo: 12/05/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

243.000₫

đơn hàng #504

Ngày tạo: 11/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

116.900₫

đơn hàng #502

Ngày tạo: 11/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

765.600₫

đơn hàng #500

Ngày tạo: 11/05/2023

Số lượng: 3

DO/DL tiếp nhận thông tin

763.500₫

đơn hàng #498

Ngày tạo: 11/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

232.500₫

đơn hàng #496

Ngày tạo: 09/05/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

116.900₫

đơn hàng #494

Ngày tạo: 08/05/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

205.600₫

đơn hàng #492

Ngày tạo: 08/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

125.300₫

đơn hàng #488

Ngày tạo: 06/05/2023

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

498.000₫

đơn hàng #484

Ngày tạo: 05/05/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

253.500₫

đơn hàng #482

Ngày tạo: 05/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

765.600₫

đơn hàng #478

Ngày tạo: 03/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

157.000₫

đơn hàng #480

Ngày tạo: 03/05/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

157.000₫

đơn hàng #474

Ngày tạo: 26/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #472

Ngày tạo: 26/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

157.000₫

đơn hàng #470

Ngày tạo: 26/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

157.000₫

đơn hàng #468

Ngày tạo: 26/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #466

Ngày tạo: 26/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #462

Ngày tạo: 26/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

501.000₫

đơn hàng #464

Ngày tạo: 26/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

501.000₫

đơn hàng #460

Ngày tạo: 21/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

160.000₫

đơn hàng #456

Ngày tạo: 19/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #458

Ngày tạo: 19/04/2023

Số lượng: 1

Hủy thành công

298.000₫

đơn hàng #454

Ngày tạo: 19/04/2023

Số lượng: 1

Hủy thành công

298.000₫

đơn hàng #452

Ngày tạo: 19/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

179.000₫

đơn hàng #450

Ngày tạo: 19/04/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #448

Ngày tạo: 30/03/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #446

Ngày tạo: 29/03/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

238.400₫

đơn hàng #444

Ngày tạo: 27/03/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

405.000₫

đơn hàng #440

Ngày tạo: 20/03/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

167.000₫

đơn hàng #442

Ngày tạo: 20/03/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

6.443.000₫

đơn hàng #438

Ngày tạo: 20/03/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

6.443.000₫

đơn hàng #436

Ngày tạo: 16/03/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

179.000₫

đơn hàng #434

Ngày tạo: 10/03/2023

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

957.000₫

đơn hàng #432

Ngày tạo: 09/03/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

157.000₫

đơn hàng #430

Ngày tạo: 02/03/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

459.000₫

đơn hàng #428

Ngày tạo: 01/03/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

3.771.000₫

đơn hàng #426

Ngày tạo: 25/02/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

459.000₫

đơn hàng #424

Ngày tạo: 25/02/2023

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

472.000₫

đơn hàng #422

Ngày tạo: 23/02/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #420

Ngày tạo: 17/02/2023

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

13.184.000₫

đơn hàng #418

Ngày tạo: 10/02/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

3.771.000₫

đơn hàng #416

Ngày tạo: 03/02/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

298.000₫

đơn hàng #414

Ngày tạo: 03/02/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

310.000₫

đơn hàng #410

Ngày tạo: 15/01/2023

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

273.000₫

đơn hàng #408

Ngày tạo: 12/01/2023

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

167.000₫

đơn hàng #396

Ngày tạo: 22/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

3.143.000₫

đơn hàng #392

Ngày tạo: 22/12/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

136.800₫

đơn hàng #394

Ngày tạo: 22/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

136.800₫

đơn hàng #390

Ngày tạo: 21/12/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

765.600₫

đơn hàng #382

Ngày tạo: 13/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

205.600₫

đơn hàng #376

Ngày tạo: 08/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

325.600₫

đơn hàng #374

Ngày tạo: 07/12/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

133.600₫

đơn hàng #372

Ngày tạo: 07/12/2022

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

899.200₫

đơn hàng #370

Ngày tạo: 01/12/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

367.200₫

đơn hàng #368

Ngày tạo: 30/11/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

128.000₫

đơn hàng #358

Ngày tạo: 06/11/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

325.600₫

đơn hàng #356

Ngày tạo: 06/11/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

136.800₫

đơn hàng #354

Ngày tạo: 03/11/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

299.200₫

đơn hàng #352

Ngày tạo: 02/11/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

367.200₫

đơn hàng #350

Ngày tạo: 27/10/2022

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

486.400₫

đơn hàng #348

Ngày tạo: 25/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

324.000₫

đơn hàng #344

Ngày tạo: 17/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

248.000₫

đơn hàng #342

Ngày tạo: 17/10/2022

Số lượng: 2

Đặt hàng thành công

467.200₫

đơn hàng #334

Ngày tạo: 15/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

367.200₫

đơn hàng #336

Ngày tạo: 15/10/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

367.200₫

đơn hàng #330

Ngày tạo: 13/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

377.600₫

đơn hàng #328

Ngày tạo: 12/10/2022

Số lượng: 3

Đặt hàng thành công

692.800₫

đơn hàng #326

Ngày tạo: 12/10/2022

Số lượng: 2

Thanh toán thất bại

467.200₫

đơn hàng #322

Ngày tạo: 11/10/2022

Số lượng: 1

Thanh toán thất bại

299.200₫

đơn hàng #320

Ngày tạo: 05/10/2022

Số lượng: 1

Chưa thanh toán

248.000₫

đơn hàng #318

Ngày tạo: 03/10/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #312

Ngày tạo: 30/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

324.000₫

đơn hàng #310

Ngày tạo: 28/09/2022

Số lượng: 2

DO/DL tiếp nhận thông tin

863.600₫

đơn hàng #308

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #306

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

133.600₫

đơn hàng #304

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

271.200₫

đơn hàng #302

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

311.200₫

đơn hàng #300

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

Đặt hàng thành công

238.400₫

đơn hàng #298

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

259.200₫

đơn hàng #294

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #296

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

238.400₫

đơn hàng #290

Ngày tạo: 23/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

133.600₫

đơn hàng #288

Ngày tạo: 22/09/2022

Số lượng: 1

DO/DL tiếp nhận thông tin

311.200₫

Kết nối với chúng tôi